Mijn favorieten

Interview Steven DrentheInterview met Steven Drenthe


Hoe help je relaties van Tijssen & Vos?
‘Als adviseur kijk ik altijd strategisch naar een pand: welke potentie heeft het op termijn? Die vraag onderzoek ik heel breed. Dus bijvoorbeeld: eerst ontwikkelen en dan verkopen of verhuren? Daarna ga ik op zoek naar een geschikte kandidaat. Ik merk dat het opbouwen van een relatie met potentiële opdrachtgevers of kopers en huurders me makkelijk af gaat. Misschien heeft dat te maken met mijn achtergrond. Ik heb Vastgoed en Makelaardij gestudeerd, maar daarvoor heb ik op het CIOS gezeten en als hoofdinstructeur surfen en zeilen veel trainingen gegeven. Daarbij komt het vooral aan op sociale en didactische vaardigheden.’  

Welke kansen liggen er op de noordelijke vastgoedmarkt?
‘De hoogconjunctuur heeft gezorgd voor enorme prijsstijgingen en hoge omloopsnelheden in vastgoed. Ook in het Noorden. Daardoor is een krapte ontstaan, die de spiraal verder heeft aangezwengeld. Inmiddels heeft die trend zijn hoogtepunt bereikt. De prijsstijgingen van residentieel vastgoed in de stad zijn aan het afvlakken. Ook de beschikbaarheid neemt weer toe. Daardoor blijft binnenstedelijk vastgoed voor beleggers interessant. Daarbij is duurzaamheid het sleutelwoord. Het is een belangrijke garantie voor waardebehoud als de markt straks weer in een rustiger vaarwater komt. Uitgeleefde panden houden daarom altijd een risico in.’

Wat doe je als je niet aan het werk bent?
‘In het weekend ga ik vaak naar het Friese platteland, waar mijn roots liggen. Ik beschik daar over een schuur waar ik mijn grootste hobby kan beoefenen: het opknappen en verbouwen van motorfietsen. Ik noem het ook wel: therapeutisch sleutelen. Met een kop koffie en muziek erbij kan ik dan een hele zaterdag mijn creativiteit de vrije loop laten. Zonder ervoor doorgeleerd te hebben, stel ik mezelf voortdurend de vraag: hoe zal ik dit eens aanpakken? Kom ik er even niet uit, dan vraag ik hulp op internet. Die aanpak sluit aan bij mijn karakter: kort en goed nadenken, en dan vooral doen.’

Gesprek starten met Steven Drenthe? Telefoon 06 40 33 43 51.